Célkitűzéseink

LABORATÓRIUM

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat konzorciumi partnereivel, a Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetével (AFKI) és az ATOMKI-val nagy értékű pályázati támogatást nyert a magminta-raktári hálózat infrastrukturális fejlesztésére és a Rákóczibányán található raktárbázis korszerű magminta és gyűjteményi anyag feldolgozó munkahellyé valamint műszerközponttá fejlesztésére.

Az Atomki részéről a kitűzött cél a K/Ar laboratórium fejlesztése volt egy multikollektoros nemesgáz tömegspektrométer beszerzésével. A beruházás lehetővé teszi a K/Ar módszer időbeli korlátainak kiterjesztését, a magasabb mérési precizitást, a 39Ar/40Ar módszer bevezetését valamint más (nemes)gázok (pl. Ne, Kr) izotóparányainak mérését 100-as tömegszámig.

99

Új műszer beszerzése(ebből már beszerzett: 5 db)

99

Publikáció

99

Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba(már beléptünk: 2 db,folyamatban van: 1 db)

99

Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára(már biztosítottunk: 2 db)