Infrastruktúra

LABORATÓRIUM

A Ginop projekt keretében az Atomkiban egy Argus VI multikollektoros, az Ar izotópjaira specifikált nemesgáz tömegspektrométer beszerzésére került sor.

A berendezés 5 Faraday cellával, és egy elektronsokszorozóval van felszerelve, ami alkalmassá teszi az Ar izotópok (36, 37, 38, 39, 40) szimultán mérésére, különös tekintettel nagyon kis mennyiségű 36Ar nagy pontosságú mérésére. A multikollektoros berendezés a hozzá csatolt és helyben megépített automata gázkezelő rendszerrel valamint nagyfrekvenciás, ellenállás fűtésű kemencékkel továbbá lézeres feltáró rendszerrel kiegészítve alkalmas ásványok fokozatos kigázosítására, így 39Ar/40Ar radiometrikus kormeghatározások elvégzésére

K/Ar méréseket a Cassignol-Gillot módszer alkalmazásával végzünk, hozzáadott izotóp (38Ar) felhasználása nélkül.

A projekthez kapcsolódóan egy ZnSe ablakkal ellátott vákuumcella beszerzésére is sor került, ami lehetővé teszi földtani minták lézerrel történő kigázosítását és az 39Ar/40Ar mérések in-situ elvégzését is.